fbpx

Produkterne udbydes af Feelsafe, Fyrrevang 22, 2640 Hedehusene, CVR-nr. 41279931.

Hjemmeside: Feelsafe.dk

Dit abonnement

Abonnementet dækker ydelser som Feelsafe.dk tilbyder på forskellige sociale kommunikations platforme. Abonnementet dækker også opkobling af teknisk udstyr på Feelsafe.dk efter Feelsafe.dk´s retningslinjer, tilbud eller skriftlige aftaler.

Du kan bestille hjælp døgnet rundt via vores hjemmeside  Feelsafe.dk eller på e-mail  Kontakt@Feelsafe.dk

Dit abonnement træder i kraft den dag, du bestiller det. Abonnementet er løbende, indtil du eller vi opsiger det.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb i op til 14 dage.

Har du købt et abonnement, gælder din fortrydelsesret fra den dag, du indgik aftalen med os.

Hvis din fortrydelsesfrist udløber på en lørdag, søndag eller helligdag (helligdage i Danmark inkl. grundlovsdag, den 24. december og den 31. december), kan du vente til den næste hverdag.

For at benytte fortrydelsesretten, skal du inden fortrydelsesfristen udløber skriftligt underrette Feelsafe.dk om, at du har fortrudt aftalen.
Dette kan du gøre ved at sende en mail til 
Kontakt@Feelsafe.dk 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du har fortrudt aftalen, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Opsigelse af abonnement

De første seks måneder er aftalen bindende og du kan frit opsige abonnementet med én måneds varsel til udgangen af én måned, når der er gået fem måneder efter aftalens indgåelse.

Kan Feelsafe.dk lukke dit abonnement?

Feelsafe.dk har ret til at lukke dit abonnement skriftligt med otte dages varsel i tilfælde af misligholdelse eller misbrug af abonnementet.

Det kan ske, hvis du ikke har betalt dit abonnement, selvom vi har rykket dig.

Det kan ske, hvis du har givet os forkerte oplysninger.

Feelsafe.dk kan bede om dokumentation for dit forbrug/behov, hvis det afviger væsentligt fra dit eget eller vore andre kunders normalforbrug, eller vi kan se misligehold eller lignende uhensigtsmæssig brug af abonnementet.

 

Hvis vi lukker dit abonnement på grund af misligholdelse eller misbrug, har du ikke ret til refusion af allerede indbetalt abonnement.

Pris og betaling

Abonnementet forfalder sidste bankdag i måneden. for den næste abonnementsperiode.

Du kan tilmelde dit  Feelsafe.dk-abonnement til Betalingsservice. Vi opkræver et gebyr for de omkostninger, Betalingsservice opkræver ved disse indbetalinger.

Gebyret kan ændres løbende i forhold til Betalinsservice. Ved større ændringer varsler vi dig i rimelig tid.

Du indgår en aftale med  Feelsafe.dk om betaling, hvorved du accepterer løbende træk via Betalingsservice af beløb svarende til prisen for det valgte abonnement. Dit abonnement fornyes automatisk, indtil abonnementet opsiges af enten dig eller  Feelsafe.dk (se Sådan opsiger du dit abonnement på side 1).

Hvis du ikke tilmelder dit abonnement Betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort.

Feelsafe.dk opkræver et gebyr for de omkostninger, der er ved håndtering af indbetalingskort.

Feelsafe.dk kan ændre gebyret fremadrettet, hvis omkostningerne stiger, og ved større ændringer varsler vi dig i rimelig tid.

I særlige tilfælde accepteres betaling via mobilepay, og skal bekræftes pr. mail af  Feelsafe.dk.

Manglende betaling

Ved manglende betaling efter modtagelse af rykkerskrivelser overgår din sag til Inkasso/advokat.

Du kan herefter ikke benytte dit abonnement, før du har betalt det skyldige beløb incl. gebyrer og evt. inddrivelsesomkostninger til  Feelsafe.dk.

Du har stadig pligt til at betale, selvom du er overgået til Inkasso/advokat.

Feelsafe.dk forbeholder os ret til at afvise kunder, som før har misbrugt deres abonnement eller tidligere har været sendt til Inkasso/advokat af  Feelsafe.dk.

Kan Feelsafe.dk ændre prisen på dit abonnement?

Prisen på abonnementet kan reguleres én gang om året. Du kan altid se gældende priser på  Feelsafe.dk.

Hvis prisen ændres mere end fem procent, modtager du varsel via e-mail senest en måned før din nye abonnementsperiode begynder. I dette skriv vil det fremgå hvad den nye pris er samt årsag til prisændring.

 Såfremt  Feelsafe.dk ikke modtager en opsigelse fra dig, fortsætter dit abonnement til den forhøjede pris.

Ønsker du ikke, at acceptere den nye pris, skal du opsige abonnementet. Sker dette, lukker vi dit abonnement med virkning fra den dag, vi har fået din opsigelse.

Dine personlige oplysninger

Vi skal bruge dine kontaktoplysninger, dvs. e-mail, telefonnummer og adresse og din opkoblet enheds tekniske kontaktformer (E-mail adresse eller telefon nummer)

Læs mere om vores behandling af dine persondata i vores privatlivspolitik på:  https://www.Feelsafe.dk.dk/privatlivspolitik/

Feelsafe.dk sender dig ikke elektronisk post med markedsføring, medmindre du har givet  Feelsafe.dk samtykke til dette.

Du har selv ansvaret for, at de oplysninger,  Feelsafe.dk har om dig, er korrekte.

Du kan informere os om ændringer på  Feelsafe.dk/min-konto eller ved at skrive en e-mail på Kontakt@ Feelsafe.dk

Det dækker dit Feelsafe.dk abonnement ikke

Assistance til opsætning af teknisk udstyr, som skal opkobles til  Feelsafe.dk og som ikke er købt ved – eller leveret af  Feelsafe.dk er ikke omfattet af abonnementet. – rådgivning eller teknisk hjælp til.

Feelsafe.dk kan ikke drages ansvarlig for nogen former for udgifter i forbindelse med opkobling af udstyr til  Feelsafe.dk.

Feelsafe.dk påtager sig ikke ansvar for vedligeholdelse af udstyr opkoblet på  Feelsafe.dk

Force Majeure

Feelsafe.dk påtager sig ikke ansvar for usædvanlige begivenheder, som vi ikke er herre over. Herunder strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vej forhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder.

Kan du få erstatning?

Vi har kun ansvar for skader eller tab, som direkte skyldes tjenester -ydelser, vi har leveret til dig.

Vi har derfor ikke ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab.

Feelsafe.dk er ikke ansvarlig for skader på elektronisk udstyr, hvorpå der downloades, installeres eller anvendes applikationer til brug af Feelsafe.dk.

Feelsafe.dk uden ansvar for tab som følge af misbrug, hacking, nedbrud, teknisk nedetid (planlagt eller ikke planlagt) eller anden skade relateret til Kundens brug af Feelsafe.dk programmer, applikationer og/eller elektroniske services, herunder Feelsafe.dk hjemmeside og Mine Side.

Feelsafe.dk er uden ansvar i tilfælde af, at GSM-nettet eller internettet ikke leverer SMS’er til Kunde eller udfører andre ydelser på kommunikationsplatforme Feelsafe.dk benytter.

Feelsafe.dk ikke ansvarlig for misbrug af Kundens koder, nøglekort og kodeord mm.

Feelsafe.dk er uden ansvar for hvor mange der reagerer på aktivering ved indbrud, alarm mm. på diverse kommunikationsplatforme Feelsafe.dk benytter eller de effekter – skader som et indbrud mm. afføder.

Et abonnement hos Feelsafe.dk omfatter ingen udgifter til tredjemand (Teleselskab, vagtordninger mm.)

Særlige tilfælde

Hvis du har ret til en ydelse på grund af lovgivningen eller igennem dit forsikringsselskab, dækker dit Feelsafe.dk-abonnement ikke. Du skal først benytte ydelsen i lovgivningen eller din forsikring inden du

Feelsafe.dk ansvar over for Kunden kan under ingen omstændigheder overstige DKK 20.000 pr. år

Hvis Kunden mener at have et krav mod Feelsafe.dk, skal kunden straks give Feelsafe.dk skriftlig  meddelelse herom.

Hvis du er i tvivl om hvem der dækker hvordan, er du altid velkommen til at kontakte os for en afklaring af, om du er dækket af dit Feelsafe.dk-abonnement.

Vedligeholdelse af Feelsafe.dk

Vedligeholdelse af Feelsafe.dk kan påkræve at systemet må nedlukkes eller genstartes uden varsling til Kunderne. Ved nedlukning over 30 min. sender Feelsafe.dk en e-mail ud til kunder med information om denne nedlukning.

Det tilstræbes at nedlukninger eller genstart af Feelsafe.dk udføres efter kl. 23.

Feelsafe.dk har ikke ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab under nedlukning eller genstart af systemet.

Opbevaring af data

Feelsafe.dk opsamler relevant data og logfiler (logninger) som gemmes og kan bruges som dokumentation i 3 måneder.

Feelsafe.dk forbeholder sig retten til at nægte kunden eller 3. part adgang til disse logninger eller data.

Ved ophør af denne abonnementsaftale forpligtes VER til, efter Kundens valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til Kunden som VER er i besiddelse af som databehandler, samt at slette eksisterende kopier, medmindre Databeskyttelseslovgivningen eller Datatilsynets praksis foreskriver opbevaring af personoplysningerne

Klageadgang

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller er utilfreds med vores service, er du meget velkommen til at kontakte os på Kontakt@ Feelsafe.dk

Har du en klage, vil Feelsafe.dk naturligvis gøre alt, hvad de kan for at finde en løsning på tvisten. Er du ikke tilfreds med løsningen, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her:  https://www.kfst.dk/forbrugerforhold/vejledning-og-  klager/

Har du købt et abonnement på Feelsafe.dk.dk, som du vil klage over, har du også mulighed for at bruge EU- kommissionens centrale online klagesystem på  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

?event=main.home.chooseLanguage